PIS znalazł nowy sposób na zadłużenie Polaków. Właśnie rozpoczęto prace nad…

„wydzieleniem aktywów węglowych” z kopalń i elektrowni. W ten sposób złoża węgla mają trafić do nowopowołanych spółek, dzięki czemu będzie można je zastawić w bankach pod kolejne kredyty na wsparcie górników. Dzięki temu obce banki będą mogły przejąć nasze złoża węgla za długi kopalń, bez przetargów