Wszyscy kochają początki inflacji…

Rządy zwiększają wydatki, giełdy rosną, panuje ogólny dobrobyt. Wszyscy korzystają, nikt nie płaci.