W nawiązaniu do wpisu o płacy…

W nawiązaniu do wpisu o płacy minimalnej w Danii i Polsce – na wykresie średnia płaca brutto w Polsce i w Szwecji w Big Macach i w standardzie siły nabywczej w stosunku do Danii. Z danych wynika, że w 2020 r. średnia płaca w Szwecji w standardzie siły nabywczej była o około 15% niższa niż w Danii, ale w Big Macach była niższa aż o… 40%. To pokazuje, że Big Mac w przypadku Danii źle odzwierciedla koszty utrzymania w stosunku do innych krajów tj. zdecydowanie ich niedoszacowuje.

#antykapitalizm #gospodarka #ekonomia #mcdonalds #bigmac #praca #pracbaza #statystyka #rafalinski