Tutaj wpis typowego…

Tutaj wpis typowego lewackiego ******
Przykład człowieka typowego rasisty, taki „ciemnogród”, który po prostu wyznaje jak inni Rydzyka, on LGBT+. Nie chodzi o tolerancję, jego motywacją jest nienawiść(i kompleksy), bo widać przy jego opisywaniu Polaków, że jest to poziom pisania amerykańskich neo-nazi na temat czarnych, wystarczyłoby tylko zamienić nazwę podmiotu

A tutaj krótka lekcja geohistorii.
Polska, podobnie jak kraje ościenne jest biedniejsza od Europy Zachodniej. Jest biedniejsza od wieków. Nie wynika to z wojen – Holandia, Belgia, Francja i Niemcy miały ich więcej, ba – Niemcy 200 lat dochodziły do siebie po wojnie 30-letniej. Podobnie Czechy.
Francja dalej do siebie nie doszła po wojnach napoleońskich.

Historia cywilizacji to historii wody. Woda jest wciąż dla ludzkości najistotniejszą przesłanką na temat rozwoju. Polska była krajem za czasu unitaryzmu późnego średniowiecza krajem zachodu. Dla XIV i XV-wiecznego Francuza czy Hiszpana Polska była równie europejska jak Niemcy czy Wielka Brytania. Pod względem rozwoju byliśmy Europą Zachodnią. Co się zmieniło?

O ile do tej pory najbogatsze było południe, ton Europie nadawały Włochy i Południowe Bałkany, z obłędnie bogatą Raguzą(kto teraz wyobraża sobie Czarnogórę jako Luksemburg Europy?), tak od tej pory Europa Zachodnia z jej epicentrum niebieskiego banana zaczęła nam odjeżdżać w obłędnym tempie. XVI-wieczna Antwerpia miała 60% światowego handlu.
Na zachodzie rządzili lepsi i gorsi władcy, wojny rujnowały kraj mniej lub bardziej, miliony ludzi zginęło marnotrawiąc miliony guldenów, by się nie zmieniło w układzie sił czy mapie nic. A jednocześnie coraz bardziej Holandia, Francja, Zachodnie Niemcy i Wielka Brytania się wzmacniały i nam odjeżdżały.
Historia Rosji to historia zdobycia dostępu do mórz.

Minęło 300 lat i układ sił w Europie się aż tak bardzo nie zmienił od XVII wieku.

Póki Europa była Europą, układ rzek, żyzność gleb, klimat, morza wewnętrzne, mądrość władców, kultura narodów decydowała o bogactwie i rozwoju.

Jak Europa się stała światem – kto miał dostęp do oceanów, ten miał pieniądze.

Zmiana klimatu sprawiała, że Bizancjum z największej potęgi ówczesnej stawała się zipiącym resztkami sił kolosem na glinianych nogach, by jak tylko ociepliło, na nowo olśniewać blaskiem barbarzyńców.

Polska jest biedniejsza od zachodu nie dlatego, że komunizm. Nie dlatego, że Polacy są głupi.
Jest biedniejsza, bo Wisła nie Ren, Morze Bałtyckie, nie Północne

#ekonomia #historia #gospodarka #gruparatowaniapoziomu #bekazlewactwa