Telefon CEO Robinhood został zatrzymany w toku śledztwa ws. GameStop

„Nakaz przeszukania został wykonany przez USAO w celu uzyskania telefonu komórkowego pana Vlada Teneva”. USAO odnosi się do Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kalifornii, który badał ograniczenia ustanowione przez Robinhooda podczas wzrostu akcji GameStop