Sky News: The World Economic Forum „przewidziało” pandemię Covid-19.

Teraz „przewidują” kolejną katastrofę, warto się więc zapoznać co planują.
Najciekawsze zaczyna się od 2:08.