Rząd chce, żeby Patkowski, 30-latek bez ekonomicznego wykształcenia…

reprezentował Polskę w Europejskim Banku Inwestycyjnym xD