rozkułaczyć burżuja,…

rozkułaczyć burżuja, bombelkom oddac majatek

Nowy wróg klasowy- każdy z 7k Brutto +

#bekazpisu #nowylad #socjalizm #polska #ekonomia