Raport Banku Światowego: Polska gospodarka będzie spowalniać

Bank Światowy prognozuje, że w 2020 roku spowolni wzrost polskiej gospodarki i wyniesie 3,6 proc. Prognozy na przyszłe lata są jeszcze gorsze. „Jeżeli globalny wzrost gospodarczy ustabilizuje się, przewidywane spowolnienie polskiej gospodarki będzie stopniowe i łagodne” – uspokaja Anna Kosior z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.