Prokuratura Krajowa: Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie wody…

…i kanalizacji. Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; w przypadku ujawnienia nieprawidłowości pod tym względem prokuratorzy mają obowiązek działać na rzecz zakwestionowania takich zapisów – podała Prokuratura Krajowa.