Profil zaufany pozwoli załatwić sprawy urzędowe z domu. Sprawdź, jak go założyć

Przy pomocy profilu zaufanego możemy potwierdzić swoją tożsamość i w zdalny sposób załatwić wiele spraw urzędowych. Zachęcają do tego w dobie koronawirusa urzędy i instytucje. Jak założyć profil zaufany?