Pracownik etatowy prowadzący jednocześnie działalność zapłaci dwie duże składki.

I nie odliczy żadnej z nich od podatku. W uproszczeniu – zamiast 2,5 proc. (obecnie 2 razy po 1,25 proc.) zapłaci aż 2 razy po 9 proc.