podatki to…

podatki to obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego

#antykapitalizm #ekonomia #bekazlibka