PLAN ODMRAŻANIA…

PLAN ODMRAŻANIA GOSPODARKI

1. OTWORZYĆ KOŚCIOŁY I LASY.
2. ZAMKNĄĆ LASY, BO SUSZA.

#gospodarka #ekonomia #koronawirus #heheszki #bekazpisu