Płaca minimalna brutto w…

Płaca minimalna brutto w standardzie siły nabywczej w 27 krajach w porównaniu do Francji.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski