Ministerstwo już jest. Za…

Ministerstwo już jest. Za chwilę wyda się dekret o obowiązku innowacyjności w polskiej gospodarce, i cyk, żołnierze wyklęci ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#polityka #heheszki #bekazpisu #ekonomia