Marszałek senatu zaprosił naczelnego rabina Polski, na dzisiejszą komisję senatu

Oprócz niego są ludzie z ambasady Izraela, Ameryki i Kanady, będą radzić nad mieniem bezspadkowym…