Jak poprawić służbę zdrowia w…

Jak poprawić służbę zdrowia w Polsce?
Niemal każda partia proponuje dziś cudowny środek jakim jest zwiększenie nakładów z obecnych 4.8%PKB do 6%PKB. Lewica poszła nawet krok dalej i chce wydawać 7.2%PKB. Tylko, czy to pomoże? Może najpierw sprawdźmy jak inne kraje sobie radzą z organizacją leczenia i spróbujmy spróbujmy wyciągnąć wnioski?
Singapur ma najlepsze i najtańsze leczenie, wynika to z faktu, że aż 69% kosztów leczenia jest finansowane ze środków prywatnych (w Polsce tylko 28%). Rządzący uważają, że model nieograniczonego dostępu do służby zdrowia prowadzi do rosnących w nieskończoność kosztów. Pacjenci więc nie nadużywają niepotrzebnie systemu, a wynika to z faktu, że muszą płacić za po części z własnej kieszeni.
Efekt? Całkowite środki przeznaczane na służbę zdrowia (prywatne + publiczne) w Singapurze w 2011 wyniosły 4,6% PKB. W Polsce natomiast 6,7% PKB.
Płacąc tak niewiele w Singapurze jest jeden z najniższych na świecie wskaźników śmiertelności urodzeń – 2 na 1000 (w Polsce 4 na 1000), oraz oczekiwana długość życia stawiająca to miasto-państwo w czołówce.
Nie wierzcie politykom bandy czworga, którzy obiecują zwiększenie finansowania zamiast gruntownej reformy systemu.
W Czechach postanowiono wprowadzić niewielkie opłaty przy wizytach u lekarza na wzór Singapurski i taki mały psychologiczny ruch zmniejszył kolejki do lekarzy. Czy mając służbę zdrowia w zapaści nie możemy iść w tym samym kierunku?

Źródła:

Singapur ma najlepsze i najtańsze leczenie


https://www.prawo.pl/zdrowie/dlaczego-w-czechach-nie-ma-kolejek-do-lekarza-,238371.html

#polityka #zdrowie #ekonomia #4konserwy #neuropa #polska