Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy – w czym rzecz?

Im dłużej trwa dyskusja o pozyskaniu unijnych środków, tym częściej jej uczestnicy mylą podstawowe w niej pojęcia. Świadomie albo z nieudolności wprowadzają chaos w stosunkowo prostą materię. Wyjaśnijmy podstawy, zanim pomieszają w głowach wszystkim pozostałym.