51 procent młodych Amerykanów pozytywnie ocenia socjalizm

51 procent Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat pozytywnie ocenia socjalizm – wynika z sondażu, przeprowadzonego przez pracownie Axios/Momentive. W tej grupie wiekowej 46 procent osób ma negatywny stosunek do kapitalizmu.