​Globalna fala bezrobocia spowodowana pandemią. Jak sytuacja wygląda w Polsce?

Przez świat przetacza się fala radykalnego wzrostu bezrobocia. Ameryka informuje o 14 procentach osób bez pracy, Irlandia aż o 28. We Francji bezrobocie jest najwyższe od 10 lat. W Polsce, przez stosunkowo długi okres wypowiedzenia, fali bezrobocia możemy spodziewać się dopiero w lipcu.